sgdd.net
当前位置:首页 >> 昂的组词有哪些呢 >>

昂的组词有哪些呢

昂的组词有:1、激昂 [jī áng] 释义:(情绪、语调等)激动昂扬.例句:~慷慨.群情~.2、昂扬 [áng yáng] 释义:(情绪)高涨.例句:他们斗志很昂扬.3、昂然 [áng rán] 释义:仰头挺胸无所畏惧的样子.例句:军人昂然的去战场了.4、昂

昂藏 昂然 昂首 昂扬 昂贵 昂昂 昂屹 昂霄 昂仰 昂奋 昂气 昂黛 昂激

塞拉利昂 激昂 吕克昂 慷慨激昂 应昂 嵬昂 轩昂 价昂 气昂昂 正昂 踊昂 显昂 气宇昂昂 低昂 感慨激昂 趾高气昂 飞昂 史昂 器宇轩昂 气宇轩昂 氟利昂 飙飙昂昂 魁昂 飙昂 高昂 亢昂 任昂 昂昂 陈子昂 意气轩昂.

昂首挺胸

激昂、 轩昂、 昂然、 昂藏、 昂昂、 昂贵、 昂首、 昂扬、 显昂、 低昂、 应昂、 巍昂、 昂屹、 昂霄、 昂气、 昂仰

昂字组词:1、昂昂[áng áng] 释义:形容精神振奋,很有气魄.例句::~然.气势~.雄赳赳,气~.2、昂首[áng shǒu] 释义:仰着头.例句:~望天.战马~长鸣.3、轩昂[xuān áng] 释义:高扬.例句:气宇轩昂的王部长走进了会议室.4、低

轩昂 激昂 昂贵 昂首 高昂 昂然 昂扬 昂藏 昂昂 低昂 气宇轩昂 昂首挺胸 器宇轩昂 慷慨激昂 斗志昂扬 昂首阔步 轩昂气宇 昂藏七尺 感慨激昂 昂首望天

昂字组词的成语:轩昂气宇、昂头天外、矫首昂视、意气激昂、感慨激昂、轩昂魁伟、昂昂自若、气宇轩昂、激昂青云、昂首伸眉、昂霄耸壑、昂首望天、昂头挺胸、意气高昂、轩昂自若、昂首信眉、器宇轩昂、昂首挺胸、昂首阔步、昂然自若、昂头阔步、意气轩昂、慷慨激昂、耸壑昂霄、昂昂不动、昂然而入、昂然直入、斗志昂扬、昂然自得

昂藏 昂然 昂首 昂扬 昂贵 昂昂 昂屹 昂霄 昂仰 昂奋 昂气 昂黛 昂激 昂爽 昂耸 轩昂 激昂 低昂 高昂 昂昂 巍昂 飞昂 亢昂 昂 丰昂 藏昂 显昂 魁昂 嵬昂 应昂 踊昂 昂首挺胸 昂藏七尺 昂首阔步 昂首望天 昂头挺胸 昂昂自若 昂然自得 昂然自若 昂头阔步 昂霄耸壑 昂首伸眉 昂首天外 昂然直入 昂头天外 昂首挺立 昂昂烈烈 轩昂气宇 激昂慷慨 激昂青云 昂昂自若 昂昂烈烈 斗志昂扬 耸壑昂霄 昂昂 气宇轩昂 器宇轩昂 慷慨激昂 群情激昂 感慨激昂 意气高昂

昂字可以组的词语有很多,比如昂贵、昂扬、昂藏、昂昂、昂霄、昂仰、昂黛、昂屹、昂奋、昂气、昂耸等. 昂,读作áng,本意是指抬起,抬高,引申义是表现情绪高之意. 扩展资料: 词语解析: 一、昂贵 1、拼音:áng guì 2、释义:指价

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sgdd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com